یه سوال

یکی به من جواب بده : کار خوب انجام دادن بهتره یا کار بد انجام ندادن؟ ثواب کردن بهتره یا گناه نکردن؟

/ 0 نظر / 7 بازدید