اطاعت در عبادت

ابلیس ۶٠٠٠ سال عبادت کرد. بعد مامور به سجده به آدم شد. آدمی که صفر کیلومتر بود. ابلیس اطاعت نکرد و از درگاه الهی رانده شد. اما قبل از طرد کامل خواست با مذاکره قضیه را فیصله دهد. به خدا عرض کرد، مرا از این امر (سجده به آدم) معاف کن تو را عبادتی کنم که هیچ کس نکرده باشد. خدا پاسخ داد:

انی اُریدُ اَن اُطاعَ مِن حَیثُ اُرید لا مِن حَیثُ تُرید.

من اراده کرده‌ام به آن روشی که من می‌خواهم بندگی (اطاعت) شوم نه آن طور که تو می‌خواهی.

خلاصه کلام اینه که خدا را جوری عبادت کنیم که اون خواسته نه جوری که خودمون حال می کنیم. هدف عبادت رهایی از خوده. مهم حال کردن نیست مهم اطاعت کردنه.

یا حق.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید