باز آی هر آنچه هستی باز آی     گر مشرک و گبر و بت پرستی باز آی

کین درگه ما درگه نومیدی نیست     صدبار اگر توبه شکستی باز آی

نمی دونم شاعر این شعر کیه ولی فکر کنم بهتر بود که مصرع چهارم رو اینطور می گفت "هر قدر توبه شکستی باز آی".

 

/ 0 نظر / 6 بازدید