محرم ماه حرام

  • همان طور كه مي دانيد محرم يكي از چهار ماه حرام است. عرب جاهليت وقتي با يكديگر در حال جنگ بودند، به يكي از اين ماهها كه مي رسيدند، طرفين جنگ را متوقف مي كردند ادامه آن را به بعد از اين ماهها موكول مي كردند. گويا حتي نشانه هايي مانند پرچم يا پارچه اي قرمز به علامت وجود جنگ در آن محل و توقف آن تا پايان ماه حرام نصب مي كردند. حال اينكه چه بر سر امت رسول الله آمده، امتي كه نه تنها بسياري از آنها پيامبر را درك كرده بودند بلكه حكومت سراسر حق محور علي را نيز از نزديك در كوفه لمس كرده بودند. حال چه آمد بر سر اين امت كه نه تنها تمام آموزه هاي ديني پيامبر و علي را فراموش كردند و بلكه پا را فراتر نهادند و از اعراب جاهلي هم پست تر شدند؟ چه شد كه نه تنها جنگ را به بعد از ماههاي حرام محرم و صفر موكول نكردند بلكه دقيقا در اين ماهها شروع كردند و علاوه بر آن با آنهمه فجايعي كه در يك جنگ معمول رخ نمي دهد به پايان رساندند؟ چه مي شود كه جامعه اسلامي پس از چند ده سال اينقدر منحط مي شود و ارزشهاي اسلامي خود را كه هيچ، باورهاي پدران جاهل خود را نيز فراموش مي كند و از همه پست تر مي شود؟
  • به نظرم اينها جزو مهمترين مسائل در جريان كربلاست كه بايد روي آن فكر كرد. از كلام امام حسين در روزهاي منتهي به عاشورا هم مي توان كمك گرفت. نبايد به سادگي از كنار اين مسائل گذشت و فقط به مصائب وارده و شور و حال مجالس فكر كرد. عبرتهاي عاشورايي بسيار مهم اند كه در صورت واقف بودن بر آنها مي توان از وقوع مجدد آنها جلوگيري كرد.
/ 0 نظر / 10 بازدید