بخدا ما مسئولیم

 

       آقا بخدا ما مسئولیم.

                  من خودم رو میگم

                                 خودم رو میگم که قرار بود کجا باشم و کجا هستم

                                               خدا به ما رحم کند ناراحتناراحتناراحتناراحتناراحتناراحتناراحت

 

/ 1 نظر / 10 بازدید