تقوا، امام و باقی قضایا

امروز آقای م بحثی از کتاب چهل حدیث امام مطرح کردند. امام راجع به تقوا مطلبی به این مضمون دارند: "تقوا هیچ کمالی محسوب نمیشود ولی برای رسیدن به هر کمالی، تقوا لازم و ضروری است. به بیانی دیگر می فرمایند: تقوا شرط ورود به انسانیت است. کسی که آلوده به گناه است وارد انسانیت نیست و نمی تواند به کمالات انسانی نائل آید." ایشان در مورد اولین جمله از امام گفتند "امام تنها کسی هستند که چنین می گویند." سپس مراتب تقوا را برای مراتب مختلف انسانها بیان می کنند. مرتبه اول آن همان ترک محرمات و عمل به واجبات و مرتبه دوم آن پرهیز از مشتهیات است.

ساعات قبلش هم که آقای س در تشریح شرایط سالهای انقلاب، موارد فراوانی از تیزبینی امام بیان کردند که نمونه اتم المومن ینظر بنور الله است. اشاره کردند به اینکه رژیم ٢١ بهمن ۵٧ ساعت ٢ بعدازظهر اعلام کرد که امروز حکومت نظامی از ساعت ۴ و نیم شروع می شود ( بجای ٨). و مردم سریعا به خانه هایشان بروند. هدف رژیم این بود که در آن شب خانه امام و خانه های اطراف را بمباران کند. بلافاصله پس از این اعلامیه آقای طالقانی بدون اطلاع امام اعلام می کند مردم به خانه‌های خود بروند. امام در آن ساعت خواب بوده اند و کسی ایشان را بیدار و مطلع نمی کند. در حالی که حدود ساعت 3-3.5 میشود و تعداد زیادی از مردم به خانه های خود می روند امام بیدار می شوند و از موضوع مطلع می شوند. به اتاق اندرونی می روند و 10 دقیقه ای می مانند و برمی گردند. یکی از حضار می گوید امام گوشه فرش را کنار زده و به سجده رفته بودند. امام با چهره ای برافروخته دستور می دهند که مردم به خیابانها بریزند. آیت الله طالقانی که متوجه می شوند با امام تماس می گیرند و به امام راجع به خطری که این تصمیم دارد تذکر داده و تلاش می کنند نظر امام را تغییر دهند امام در جواب می گویند " حتی اگر آقا گفته باشند" که گوشی از دست آیت الله طالقانی می افتد ( آقای س می گفت این در کتاب خاطرات آیت الله طالقانی هست) البته این از جمله مواردی که مدیریت و کیاست امام را نشان میدهد نیست بلکه صرفا خاطره ایست از ایشان. کیاست امام در مدیریت شرایط انقلاب است که مجال طرح آن در این جا نیست.

آقای م در ادامه صحبتهاشون گفتن آقای ملکی تبریزی برای رهاشدن از شر نفس و شیطان دو توصیه دارند:

١- زمزمه کردن آیات آخر سوره حشر در انتهای شب قبل از خواب

٢- دائم الوضو بودن

 

/ 0 نظر / 7 بازدید